Zlatne kovanice ili numizmatički novčići?

Zlatne kovanice ili numizmatički novčići

Zlatne kovanice ili numizmatički novčići? Koja je suštinska razlika između njih? Da li su numizmatički novčići ili kovanice u polugama bolja investicija? Koji faktori izazivaju fluktuaciju cijena u njihovoj tržišnoj vrijednosti? Da li ćete se suočiti sa većim rizicima ulaganjem u zlatne kovanice ili kupovinom numizmatičkih novčića? Ova i slična pitanja postavljaju mnogi investitori širom svijeta.

Da bi vam olakšali odluku o investiranju Insignitus GOLD otkriva da li su bolje finansijsko sredstvo zlatne kovanice ili numizmatički novčići.

Šta su zlatne kovanice, a šta numizmatički novčići?

Prije nego što krenete u razmatranje da li vam više odgovaraju zlatne kovanice ili numizmatički novčići morate znati šta se pod ovim kategorijama podrazumijeva.

Zlatne kovanice čine investiciono zlato. Odnosno, dukate napravljene od zlata visoke čistoće. To znači da moraju da posjeduju minimalni udio čistog zlata od 900 hiljaditih djelova. Takođe, moraju biti iskovane posle 1800. godine od strane ovlašćenih kovnica. Još jedan uslov koji treba da ispune jeste da su bile zakonsko sredstvo plaćanja u državi porijekla.

Zlatne kovanice ili numizmatički novčići

Svaka zlatna kovanica ima specifičan dizajn. Iza njega obično „stoji“ zanimljiva priča o porijeklu, koja dodatno privlači pažnju. Zbog toga su veoma popularne među investitorima. Često se srijeću i zlatni dukati kao poklon. Posebno za vjenčanja, rođenje djeteta ili punoljetstvo.

Za razliku od njih, numizmatički novčići se više ne proizvode. Stoga su u ograničenoj ponudi, te se smatraju rijetkim. Obično se odnose na novčiće nakon 17. vijeka. Mada u ovu kategoriju spadaju i oni novijeg datuma izdati povodom istorijskog, naučnog, kulturnog, sportskog ili humanitarnog događaja koji je od značaja za državu ili imaju međunarodni karakter.

Da li postoji razlika u formiranju cijena zlatnih kovanica i numizmatičkih novčića?

U suštini, razlika se svodi na to kako se vrijednost mjeri. Zlatne kovanice dobijaju svoju vrijednost iz osnovnog sadržaja metala. Njihova cijena se zasniva na SPOT cijeni zlata, tj. cijeni po kojoj se zlato može kupiti i prodati upravo sada. Na osnovu nje formira se prodajna cijena zlatnih kovanica.

Kao investitor, možete očekivati da ćete platiti malu premiju pri kupovini kovanica u odnosu na promptnu cijenu, kako se spot cijena još naziva.

S druge strane, na vrijednost numizmatičkih novčića u većoj mjeri utiču spoljašnji faktori. Stanje u kom se nalaze, kolekcionarska potražnja, rijetkost, oznake, datum izdavanja – samo su neki od kojih zavisi njihova vrijednost. Upravo zato ne možete sa sigurnošću odrediti cijenu numizmatičkih novčića. Dok cijenu zlatnih kovanica možete lako pratiti, jer su one dostupne u globalnim finansijskim publikacijama.

Da li su zlatne kovanice ili numizmatički novčići bolji izbor dugoročno gledano?

Numizmatičko tržište je složeno, nelikvidno i uključuje veoma strmu krivu učenja. Tržište investicionog zlata je visoko likvidno, jednostavno i lako je shvatiti univerzalnu osnovu za procjenu vrijednosti.

Zlatne kovanice ili numizmatički novčići

Ne treba zaboraviti ni činjenicu da je zlato uvijek traženo, te nećete imati problema da pronađete kupca. Ujedno, ne morate da brinete da li ćete prodajom izgubiti uloženi kapital. Tržište numizmatike je u poređenju sa njim malo. Možda ćete imati poteškoća da pronađete kupca koji želi da kupi po cijeni koju smatrate opravdanom.

Za investitore odgovor je jednostavan i jasan. Bolji izbor su zlatne kovanice. Iako postoje razlike u mišljenju oko odgovarajućeg procenta plemenitog metala u portfoliju, jedno je sigurno – investiciono zlato je neophodno za diversifikaciju.

Ukoliko ste odlučili da započnete investiranje u zlato kompanija Insignitus GOLD sa svojim predstavništvom u Crnoj Gori može vam u tome pomoći.

 

 

 

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu