Da li kupiti investiciono zlato ili akcije rudnika zlata?

Investiciono zlato ili akcije rudnika zlata

Da li kupiti investiciono zlato ili akcije rudnika zlata? Pitanje koje razmatraju kako stručnjaci, tako i ulagači širom svijeta.

Ulaganje u zlato predstavlja efikasnu strategiju protiv ekonomskih neizvjesnosti. Ovo je naročito danas izraženo, jer žuti metal pokazuje bolje karakteristike u poređenju sa drugim tržištima, koja su nestabilnija.

Međutim, tokom godina razvile su se različite opcije investiranja u zlato. Pored kupovine zlata u fizičkom obliku sve veću pažnju privlači alternativna investiciona opcija, a to su akcije rudnika zlata.

Imajući ovo u vidu Insignitus GOLD vam otkriva da li je bolje kupiti investiciono zlato ili akcije rudnika zlata.

Šta obuhvata investiciono zlato, a šta akcije rudnika zlata?

Prije nego što donesete odluku da li želite da uložite u investiciono zlato ili akcije rudnika zlata morate znati šta ova finansijska sredstva podrazumijevaju.

Investiciono zlato čine zlatne poluge i zlatne kovanice. Imaju karateristični oblik i dizajn sa minimalnim udjelom čistog zlata od 99,5%. Proizvode se isključivo od strane ovlašćenih livnica uz strogo poštovanje standarda. To znači da svaki komad ima tačnu težinu i finoću koje su utisnute na njemu. Zatim, naznačen je naziv proizvođača i jedinstveni identifikacioni broj.

Investiciono zlato ili akcije rudnika zlata

Za razliku od poluga i kovanica koje su fizičko zlato, akcije rudnika zlata predstavljaju papirni oblik. U pitanju je ulaganje u kompanije koje vade, prerađuju i trguju zlatom. Cijene akcija rudnika zlata ne prate direktno dnevnu cijenu zlata po gramu, ali su njihovi prihodi u korelaciji sa cijenama zlata. Investitori koji kupuju akcije imaju za cilj da izvuku dobit od promjena u cijeni zlata bez potrebe da sami posjeduju ili skladište fizičko zlato.

Da li veći rizik nosi investiciono zlato ili akcije rudnika zlata?

Kupovinu akcija rudnika zlata prate brojni rizici. Morate znati da vaše ulaganje zavisi, prije svega, od upravljanja kompanije.

Rudarske kompanije se suočavaju sa značajnim tekućim operativnim troškovima, te loše odluke menadžmenta mogu uništiti inače održivu imovinu. Takođe, postoji rizik izvodljvosti. Odnosno, mogu se javiti inženjerski problemi, koji će pokazati da je kopanje neizvodljivo ili trenutno neekonomično.

Akcije rudnika zlata su često direktno pod uticajem kretanja na berzi, te na njih utiču sve promjene na tržištu. Treba uzeti u obzir i činjenicu da tokom medvjeđih tržišta banke često odbijaju da finansiraju operacije. Pošto je cijena akcija mnogih od ovih kompanija tako niska, investitori bilježe gubitke.

Sa druge strane, investiciono zlato ima dugoročno gledano stabilnu vrijednost. Na njega ne utiču ekonomske krize i inflacija, kao na druge vrste imovine. S obzirom da je u negativnoj korelaciji sa njima koristi se za diversifikaciju portfolija, tj. smanjenje rizika ulaganja u druge opcije, uključujući i akcije rudnika zlata. Na osnovu ovoga može se lako zaključiti da ulaganje u zlato nosi zanemarljiv nivo rizika.

Da li je likvidnije investiciono zlato ili akcije rudnika zlata?

Ulaganje u zlato nudi investitorima jasnu prednost likvidnosti u odnosu na akcije rudnika zlata. Naime, fizičko zlato predstavlja opipljivu imovinu, koja je stalno tražena. Svima je dobro poznato da je u pitanju vrijedan plemeniti metal, te tržište zlata ima globalni karakter sa prodavcima i kupcima širom svijeta. To vam omogućava da zlatne poluge i zlatne kovanice možete lako i brzo prodati kada vam je potreban veći priliv gotovine.

Investiciono zlato ili akcije rudnika zlata

Prodaja akcije rudnika zlata obuhvata veću administraciju i učešće treće strane. Zato cjelokupni proces znatno duže traje. Može se čak rezultirati gubicima ako se neočekivano pojave prisilni uslovi prodaje.

Ukoliko ste odlučili da kupite investiciono zlato u Crnoj Gori Insignitus GOLD vam nudi bogat izbor zlatnih poluga i zlatnih kovanica.

 

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu