Cijena zlata u 2024. – Koji sve faktori utiču na nju?

Cijena zlata u 2024.

Cijena zlata u 2024. u velikoj meri odrediće tok investiranja.

Zlato je od davnina posmatrano kao vrijedna imovina. Cijenjeno je ne samo zbog svoje ljepote i rijetkosti, već i zbog nevjerovatnih karakteristika. Iako se odavno ne koristi kao valuta, ono funkcioniše kao sredstvo sigurnog utočišta. Naime, zlato se često kreće suprotno sa tradicionalnim tržištima. Zahvaljujući tome odlična je zaštita od finansijskih neizvjesnosti. Takođe, predstavlja imovinu koja je pokazala stabilan i solidan rast vrijednosti dugoročno posmatrano.

Imajući ovo u vidu ne čudi što se ljudi širom svijeta sve više odlučuju za ulaganje u zlato.

Cijena zlata kroz istoriju

Istorijski gledano, zlato je počelo da se koristi kao novac oko 550. godine prije nove ere. Prvu određenu vrijednost dobilo je u 1. vijeku, kada je rimski car Avgust naložio da cijena zlata iznosi 45 novčića za funtu. Dvanaest vijekova kasnije Velika Britanija je postavila novu cijenu za uncu zlata na 0,89 funti.

Međutim, u 19. vijeku uveden je Zlatni standard. Ovaj monetarni sistem je donio fiksno pokriće valute zlatom. To je značilo da zemlja koja koristi zlatni standard postavlja fiksnu cijenu zlata i po njoj prodaje i kupuje zlato.

Cijena zlata u 2024.

Ukidanjem Zlatnog standarda, 1971. godine, došlo je do porasta cijene zlata u odnosu na cijenu koju je odredilo tržište. Ovaj trend nastavljen je i u narednim decenijama, a naročito je izražen posljednjih godina.

Posmatrajući period od posljednje 3 godine, zlato je zabilježilo vrtoglavi rast avgusta 2020. godine kada je njegova cijena iznosila 2.075 dolara po unci. Dvije godine kasnije, tačnije marta mjeseca 2022, vrijednost se približila avgustovskoj – 2.050 dolara po unci. Kraj 2023. godine zlato je dočekalo sa istorijski maksimalnim iznosom od oko 2.150 dolara za uncu.

Faktori koji utiču na cijenu

Zlato je jedinstvena imovina u poređenju sa akcijama i fondovima. Zbog toga se ponaša drugačije pod ekonomskim faktorima.

Faktori koje treba uzeti u obzir kada se predviđa cijena zlata u 2024. jesu potrošnja, zaštita od volatilnosti, inflacija, kamatne stope, geopolitički uslovi i slabljenje dolara.

Potrošnja zlata se odnosi na njegovu upotrebu u raznim sektorima. Kako se posljednjih godina povećava potreba u industriji za ovim plemenitim metalom dolazi do porasta cijena. Ne treba zaboraviti da se zlato koristi za izradu nakita. Postoji velika potražnja i od vlada čije centralne banke drže zlato kao rezervu.

Zlato i inflacija funkcionišu zajedno. Kako inflacija devalvira papirni novac ljudi se odlučuju da svoj kapital pretvore u stabilniju imovinu, tj. zlato. Posljedica toga jeste kretanje njegove cijene u istom smjeru sa stopom inflacije.

Uticaj kamatnih stopa na cijenu zlata je obrnut. Odnosno, niže kamatne stope vode ka ekonomskom usporavanju, te raste cijena zlata.

Geopolitičke tenzije povećavaju pritisak na finansijska tržišta, što vodi ka povećanju cijene zlata.

S obzirom da postoji negativna korelacija sa dolarom. Kada on gubi vrijednost, cijena zlata raste.

Kako će se kretati cijena zlata u 2024?

Iako niko sa 100% sigurnošću ne može da tvrdi kako će se kretati cijena zlata u 2024. predviđanja su prilično pozitivna. Tome je doprinio novi rast inflacije zabilježen decembra.

Cijena zlata u 2024.

Kako je nastavljeno najavljivanje globalne recesije većina institucija i veći investitori povećavaju količinu zlata u svom portfoliju. Samim tim može se očekivati dalji rast cijene ovog plemenitog metala.

Dodatni podsticaj jesu negativna situacija sa vodećim bankama – Silicon Valley Bank, First Republic i Credit Suisse. Novi talas zabrinutosti na tržištima izazvao je pad kripto-berze FTX.

Ne treba zanemariti ni činjenicu da se kraj rata između Rusije i Ukrajine, kao i rata u Izraelu ne nazire. U svijetlu ovih događaja mnogi stručnjaci smatraju da će zlato preći vrijednost od 2.200 dolara po unci.

Početak godine je pravi trenutak da uložite u zlato. Veliki izbor zlatnih poluga i zlatnih kovanica možete pronaći u bogatoj ponudi kompanije Insignitus GOLD.

 

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu