Uticaj kamatnih stopa na cijenu zlata

Uticaj kamatnih stopa na cijenu zlata

Uticaj kamatnih stopa na cijenu zlata može odrediti i sam tok ulaganja u ovaj plemeniti metal.

Zlato je od davnina predstavljalo dragocjenu imovinu. Zbog njega su se pokretali ratovi, osvajala kraljevstva, pa i propadale vlade. S obzirom da je činilo raskoš i bogatstvo porodice opravdano je smatrano statusnim simbolom.

I danas zlato nosi prestižnu titulu moći i blagostanja, ali predstavlja i sigurno utočište za očuvanje kapitala. Imajući ovo u vidu ne čudi što se sve više ljudi odlučuje da uloži u zlato. Glavni razlog za to je rastući trend vrijednosti dugoročno gledano.

Međutim, da biste pametno trgovali zlatom morate znati da na njega, ipak, utiču određeni ekonomski faktori. Jedan od njih jesu kamatne stope. Zbog toga vam Insignitus GOLD otkriva uticaj kamatnih stopa na cijenu zlata.

Ekonomska teorija o uticaju kamatnih stopa na zlato

Zlato i kamatne stope tradicionalno imaju negativnu međusobnu korelaciju. To znači da rastuće kamatne stope dovode do kratkoročnog pada cijene zlata.

Rastuće ekonomsko povjerenje stvara želju kod potrošača da se više zadužuju. U takvim prosperitetnim vremenima kamatne stope često rastu, jačajući domaću valutu. Samim tim privlačnost investicija u sigurno utočište se smanjuje. Dok su akcije, državne obveznice i druge investicije privlačnije investitorima.

Povećanje kamatnih stopa se, takođe, ponekad koristi kao sredstvo za borbu protiv rastuće inflacije. Ako cijene brzo rastu, centralne banke povećavaju kamatne stope kako bi podstakle ljude da štede svoj novac i smanje potrošnju.

Sa druge strane, niže kamatne stope vode ka ekonomskom usporavanju. Sa njim dolazi do povećanja troškova života, usporavanja rasta plata i zapošljavanja, kao i devalvacije nacionalne valute. U ovim vremenima investitori se okreću zlatu kao investiciji kako bi zaštitili svoje bogatstvo. Posljedica toga jeste porast cijene zlata.

 Uticaj kamatnih stopa na cijenu zlata kroz istoriju

Analitičar tržišta zlata, Adam Hamilton je 2015. godine objavio iscrpnu statističku studiju o odnosu između cijene zlata i kamatnih stopa. Koristeći podatke od 1970. pa do danas uspio je da pokaže da postoje odstupanja od ekonomske teorije. Odnosno da uticaj kamatnih stopa na cijenu zlata nije uvijek u negativnoj korelaciji.

Odstupanje uobičajenom mišljenju da se neke od najboljih periodičnih stopa prinosa zlata javljaju kada kamatne stope rastu Hamilton je uočio za 1973. i 1974. godinu. Tada su jednogodišnji prinosi trezora porasli sa 5,7% na 7,4% sa skokovima kamatnih stopa na čak 10%. Očekivani pad cijene zlata nije nastupio. Naprotiv, ona je porasla za 186% u te dvije godine.

Uticaj kamatnih stopa na cijenu zlata

Sljedeće odstupanje dogodilo se između 2004. i 2006. godine. Fed je povećao stope sa 1% na 5,25%, dok je cijena zlata u tom periodu skočila za 49,5%.

Slična situacija dešava se posljednjih godina. Bez obzira što Fed drži kamatne stope visokim sa ciljem da obori inflaciju, cijena zlata bilježi porast.

Uticaj centralnih banaka na zlato

Kada se razmatra uticaj kamatnih stopa na cijenu zlata ne treba zaboraviti ni ulogu centralnih banaka, jer one kontrolišu kamatnu stopu. Prema Bazelu III, tj. međunarodnom regulatornom okviru za banke, koji je donet 2019. godine zlato je klasifikovano kao imovina prvog reda.

Uticaj kamatnih stopa na cijenu zlata

Ovom odredbom banke mogu da koriste zlato kao rezervnu aktivu i kao bankarski kolateral. Na taj način ga stavljaju u isti nivo sredstava kao gotovinu, trezorske obveznice, evropske državne obveznice i druge odabrane hartije od vrijednosti sa trostrukim A rejtingom.

Prema podacima Svjetskog saveta za zlato od 2022. godine centralne banke akumuliraju zlato rekordnom brzinom. Dok istovrijemeno podižu kamatne stope, što je dovelo do porasta cijene zlata.

Ukoliko ste odlučili da kupite investiciono zlato u Crnoj Gori komapnija Insignitus GOLD vam u tome može pomoći.

 

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu