Povraćaj ulaganja u zlato – Šta investitori treba da očekuju?

Povraćaj ulaganja u zlato

Povraćaj ulaganja u zlato ima važnu ulogu pri donošenju odluke o investiranju u ovaj plemeniti metal.

Zlato je vjekovima priznato kao dobra investicija, jer se pokazalo kao sigurno utočište u periodima teških ekonomskih vremena. Njegova tržišna vrijednost se održala tokom recesija, depresija i globalnih sukoba. Shodno tome, investitori i danas smatraju da je ulaganje u zlato najbolji način očuvanja kapitala.

Međutim, niko ne može predvidjeti budućnost. Samim tim ne može se sa sigurnošću tvrditi kakav će biti povraćaj ulaganja u zlato. Ipak, postoje određeni faktori koji bi mogli značajno da utiču na njegovu cijenu.

Kakav je bio nedavni povraćaj ulaganja u zlato?

Zlato je u 2019. poslovalo relativno dobro, sa godišnjim prinosom od približno 18%. Pandemija COVID-19 i rezultirajuća ekonomska neizvjesnost izazvali su porast potražnje za zlatnim polugama i dukatima, kao sigurnom imovinom, što je dovelo do značajnog povećanja cijene. Kao rezultat toga, SPDR Gold Shares (GLD) fond kojim se trguje na berzi, a prati učinak zlatnih poluga, vratio je više od 24%, nadmašivši prinos S&P 500 od 18,2% tokom istog perioda.

Ako pogledamo šire rezultate, u posljednjih 5 godina, povraćaj ulaganja u zlato iznosio je 28%, dok je u periodu od 20 godina cijena zlata porasla za 426,22%. Dugoročno gledano, čini se da je budući učinak zlata jak, ali investitori treba da uzmu u obzir sve faktore koji mogu da utiču na njega.

Faktori koji negativno utiču na povraćaj ulaganja u zlato

U nastojanju da ublaži teret inflacije, centralna banka SAD, poznata kao Federalne rezerve, povećala je kamatne stope kako bi zadržala ekonomsku aktivnost. Ostale centralne banke slijedile su taj primjer što je dovelo do pritiska na performanse zlata, jer su pravac kamatnih stopa i učinak zlata obrnuto povezani. Istorijski gledano, kada kamatne stope rastu, cijena zlata opada, a kada su kamate niske, cijene zlata rastu.

Povraćaj ulaganja u zlato

Oscilacije u snazi dolara imaju značajan uticaj na cijenu zlata. Pošto je zlato denominirano u američkim dolarima, može se kretati u suprotnom smjeru od dolara.

Berza, takođe, može uticati na povraćaj ulaganja u zlato. Investitori imaju tendenciju da ulažu u akcije kada dobro posluju, smanjujući potražnju za zlatom. Suprotno tome, investitori traže sigurnost u investicionom zlatu kada akcije imaju loš učinak. Morate imati u vidu da nisu sve oblasti tržišta u padu, te pojedine akcije bilježe porast.

Još jedan faktor koji negativno utiče na zlato jesu visoki prinosi na obveznice. S obzirom na neizvjesnost na tržištu, može se javiti povećana tražnja za obveznicama, jer su niskorizične investicije koje nude skromne prinose.

Faktori koji pozitivno utiču na povraćaj ulaganja u zlato

Jedan od primarnih pokretača cijena zlata je inflacija. Kada je inflacija visoka, kupovna moć papirnog novca opada, te je zlato privlačnija opcija. Zapravo, vrijednost zlata i kamatne stope se kreću u istom smjeru, za razliku od druge imovine.

Geopolitička kriza je istorijski pokretala potražnju za zlatom, jer se investitori tada više trude da zaštite svoje portfolije od potencijalnih promjena na tržištu. Tako, na primjer, tenzije između Sjedinjenih Država i Sjeverne Koreje u 2017. dovele su do porasta potražnje za ulaganjima u zlato. Istu situaciju izazvao je rat u Ukrajini, što potvrđuje trenutna cijena zlata u 2023. godini.

Iako se uticaj geopolitičke neizvjesnosti ne smije u potpunosti isključiti, stručnjaci naglašavaju da ona ne može dugoročno uticati na povraćaj ulaganja u zlato.

Povraćaj ulaganja u zlato

Razumijevanje politike centralne banke i njenog uticaja na širu ekonomiju je ključno za investitore koji razmatraju o kupovini investicionog zlata. Razlog za to leži u činjenici da ove institucije imaju moć nad monetarnom politikom, kao što je odlučivanje o ciljevima inflacije i kamatnih stopa. Samim tim utiču na stanje privrede i vrijednost pojedinih valuta, što dovodi do promjena i u cijenama zlata.

Ukoliko ste odlučili da investirate u čisto zlato Insignitus GOLD vam u tome može pomoći.

 

 

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu