Štednja u čistom zlatu ili štedni račun?

Štednja u čistom zlatu ili štedni račun

Štednja u čistom zlatu ili štedni račun? Pitanje koje sve češće čujemo ne samo u medijima, već i u svakodnevnim razgovorima.

Posmatrajaći na globalnom nivou, 2022. godina je bila veoma turbulentna. Nakon ograničavajućih mjera koje je donio Covid-19, uslijedile su geopolitičke tenzije i globalna ekonomska previranja. Kao posljedica toga nastupila je velika inflacija, pad kupovne moći i rast troškova energije. U ovim neizvjesnim vremenima sasvim je očekivano da ljudi razmatraju ne samo kako da izvuku maksimum iz svog novca, već i kako da zaštite svoju ušteđevinu.

Da li je i dalje bezbjedno vjerovati bankama? Postoji li alternativa tradicionalnim štednim računima? Odgovor na ova i slična pitanja daće vam Insignitus GOLD.

Šta je štedni račun u banci, a šta čisto zlato?

Prije nego krenete u razmatranje da li je vam više odgovara štednja u čistom zlatu ili štedni račun morate znati šta jedan, a šta drugi pojam podrazumijevaju.

Čisto zlato je zlato visoke čistoće, tj. sa minimalnim udjelom čistog zlata od 99,5%. Obuhvata investicione dukate i investicione zlatne pločice, koje se proizvode isključivo od strane ovlašćenih livnica uz strogo poštovanje standarda tako da svaki komad ima tačnu težinu, finoću, utisnut naziv proizvođača i jedinstveni identifikacioni broj.

Štednja u čistom zlatu ili štedni račun

Štedni račun je finansijski proizvod banke koji je namijenjen klijentima koji su se opredijelili za samo jednu oblast bankarskog poslovanja. Za razliku od tekućeg računa, na kome se čuva novac za svakodnevne troškove, štedni je dugoročnog, depozitnog karaktera. To znači da on vlasniku donosi kamatu zavisno od deponovanog iznosa. Upravo je to glavna prednost štednog računa zbog kojeg se mnogi odlučuju za štednju u ovom vidu.

Međutim, morate znati da kamatne stope na štednim računima rijetko prelaze 5%, bez obzira što se ponekad mogu revalorizovati. U nekim zemljama nikada ne prelaze 1%, što nije od velike pomoći kada se uzme u obzir inflacija.

Štednja u čistom zlatu ili štedni račun u vrijeme inflacije

Stavljanjem novca na štedni račun, banke postaju čuvari našeg bogatstva u zamjenu za kamatu. Zvuči, zaista, odlično, ali malo ljudi zna da položeni novac nije više vaša legalna svojina, te banke mogu da ga koriste za preusmjeravanje. Odnosno, za pozajmljivanje ljudima koji žele da se zaduže.

Iako je ovaj sistem funkcionisanja banaka veoma koristan, u vreme pandemije vlade su podržavale ekonomiju kvantitativnim popuštanjem, upumpavajući novac u ekonomiju, dok su kamatne stope održavale niske. Ishod ovog produženog ekonomskog stimulansa je trenutna inflacija, koja je na istorijsko visokim nivoima tako da je narušena vrijednost papirnog novca. Samim tim, vaša ušteđevina u banci neće porasti, čak neće biti ni u istom iznosu, kao prije par godina, kada ste je stavljali na račun.

Štednja u čistom zlatu ili štedni račun

Investiciono zlato nije fiat valuta, te vlada ne može njegovu ponudu proširiti kako bi odgovarala potrebama centralnih banaka. Zbog inherentne vrijednosti ovaj plemeniti metal zadržava svoju kupovnu moć tokom ekonomske krize. Zapravo, cijena zlata u vrijeme visoke inflacije ne opada, već raste, tj. kreće se u istom smjeru sa stopom inflacije, što je vodeći razlog za štednju u zlatu.

Štednja u čistom zlatu ili štedni račun dugoročno gledano

S obzirom na sposobnost skladištenja bogatstva čisto zlato ima važnu ulogu u modernom investiranju. Nažalost, to se ne može sa sigurnošću tvrditi za papirni novac, što dokazuju i brojni primjeri kroz istoriju. Tako je unca zlata 70-ih bila 35 dolara. U to vrijeme, bez obzira da li ste odlučili da zadržite 35 dolara ili držite uncu zlata. mogli ste da kupite istu količinu robe. Dok danas ako biste prodali uncu zlato dobili mnogo veću relativnu vrijednost od 35 dolara. To znači da biste izgubili značajan iznos svog bogatstva ako biste odlučili da držite 35 dolara umesto unce zlata, jer je vrijednost dolara podlegla inflaciji, a vrijednost zlata je porasla.

Pošto vrijednost zlata nije u korelaciji sa nekretninama, obveznicama ili akcijama, ulaganje u njega je odličan način da diversifikujete svoje investicije. Drugim riječima, ulaganje u zlato pomaže da se smanji rizik kada druga sredstva ne uspijevaju da donesu prihod u dužem vremenskom periodu.

Čisto zlato je lakše i za rukovanje. Podizanje cjelokupne ušteđevine i zatvaranje računa u banci predstavlja složenu proceduru koja zahtijeva vrijeme. Dok investiciono zlato možete prodati kad god poželite, po odličnoj cijeni.

Ukoliko ste odlučili da svoj kapital u papirnom novcu pretvorite u zlato, Insignitus GOLD vam u tome može pomoći.

 

 

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu