Kada je najbolje vrijeme za kupovinu zlata?

Kada je najbolje vrijeme za kupovinu zlata

Kada je najbolje vrijeme za kupovinu zlata? Pitanje koje sve češće čujemo kako u medijima, tako i u svakodnevnom razgovoru.

Zlato je oduvijek smatrano imovinom sa stvarnom, intrinzičnom vrijednošću. To potvrđuje i činjenica da je od davnina upotrebljavano kao sredstvo plaćanja i očuvanja vrijednosti imovine. Da bi u 19. vijeku, uvođenjem Zlatnog standarda, dobilo najvažnije mjesto u finansijama. Ovim monetarnim sistemom sav novac u opticaju imao je fiksno pokriće u zlatu.

Iako je Zlatni standard napušten još 70-ih godina, zlato je zadržalo svoju ulogu, nudeći odlične mogućnosti za ulaganje. Imajući ovo u vidu Insignitus GOLD d.o.o. vam otkriva kada je najbolje vrijeme za kupovinu zlata.

Kada je inflacija visoka

Ovo je jedan od najpoznatijih razlog za kupovinu zlata, jer ono štiti od inflacije. Odnosno, kako inflacija raste, tako, obično, i cijena investicionih zlatnih pločica i zlatnih dukata raste. Trenutna situacija to i dokazuje, te je sa neujednačenim performansama berze, zlato stabilna i pouzdana alternativa.

_Kada je najbolje vrijeme za kupovinu zlata

Svjetska kriza koja je započela pandemijom kovida, a nastavila se ratom u Ukrajini, dovela je do skoka cijena energenata i hrane i rasta inflacije, ali je uticala i na porast zlata. Naime, statistički podaci pokazuju da je trenutna cijena zlata u odnosu na isti period prošle godine porasla za 10 odsto. Što odgovara trendu rasta cijene zlata na godišnjem nivou u poslednjih 15 godina.

Kada je najbolje vrijeme za kupovinu zlata u toku godine?

Iako zlato ima tendenciju stabilne vrijednosti, prema istorijskim podacima možete odrediti i doba u toku godine kada je najbolje investirati u zlato.

Posmatrajući tržište zlata u posljednjih 40 godina primjećuje se da u prosjeku zlato ima tendenciju porasta tokom prvih nekoliko mjeseci u godini. Cijena neznatno opada tokom proljeća i ljeta, a zatim ponovo raste u jesen. To znači da je, na istorijskoj osnovi, najbolje vrijeme za kupovinu zlata početak januara, marta i aprila ili od sredine juna do početka jula.

Možete, takođe, vidjeti da se cijena istorijski ne vraća na najniži nivo iz prethodne godine. Najniži nivo u godini je zaista u januaru, ali to je i najniži nivo te godine, a ne prethodne godine. Naravno, postoje široki makroekonomski trendovi sa dosta složenih varijabli koje utiču na fluktuacije cijena na koje bi investitori trebalo da se fokusiraju prilikom donošenja odluke o investiranju. Ipak, i razumijevanje istorijskih trendova je korisno u planiranju.

Kada je najbolje vrijeme za kupovinu zlata? Kada želite da diversifikujete svoj portfolio

Zlato se smatra pouzdanim načinom za diversifikaciju portfolia, te stručnjaci savjetuju da je najbolje vrijeme za njegovu kupovinu u trenutku kada imate slobodan kapital.

Kada je najbolje vrijeme za kupovinu zlata

Umjesto da vežete sav svoj novac u jednu vrstu ulaganja, bolje rješenje jeste da dio investirate u zlato. Na taj način moći ćete bolje da upravljate rizikom i povratom ulaganja, jer novac uložen u investiciono zlato neće izgubiti svoju vrijednost. Ujedno, ono ima visoku likvidnost, pa ga možete posmatrati kao efektivni novac koji ćete prodati lako kad god poželite.

Ukoliko ste odlučili da kupite investiciono zlato u Crnoj Gori Insignitus GOLD d.o.o. vam u tome može pomoći.

 

 

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu