Da li će kupovina zlata u 2023. godini biti dobra investicija?

Kupovina zlata

Kupovina zlata je uvijek aktuelna tema, posebno krajem godine kada mnogi investitori prave planove za ulaganje u narednoj.

Stručnjaci ističu da je 2022. godina bila jedna od najnestabilnijih, iako je počela nadom u oporavak. Naime, početkom godine krenulo je sa ublažavanjem mjera koje su bile na snazi zbog pandemije, te su potrošači mogli da troše na načine kojima su bili ozbiljno ograničeni 2020. i 2021.

Međutim, kao što je upozoreno, troškovi održavanja globalne ekonomije tokom pandemije su porasli, što je dovelo do povećanja stope inflacije. Samim tim su i cijene proizvoda porasle, dok su se prihodi stanovnika smanjili. Lošu ekonomsku situaciju produbila je i invazija Rusije na Ukrajinu, koja je dovela i do energetske krize. Kamatne stope su agresivno povećane da bi se pokušala sniziti inflacija, ali bez većeg uspjeha, te su mnogi potražili spas u investiranju u zlato.

Da li će kupovina zlata biti dobra preporuka i u 2023. godini otkriva vam u ovom blogu Insignitus GOLD.

Faktori koji bi mogli uticati na cijene zlata u 2023

Cijena zlata u 2023. godini imaće nekoliko velikih pokretača na koje investitori treba da obrate pažnju. Negativan pokretač je snaga američkog dolara. Što znači da će slabljenje američke valute najvjerovatnije povisiti cijenu zlata i obrnuto. Ovo potvrđuje trenutni trend.

Trenutno je indeks dolara, mjeren u odnosu na druge globalne valute, na 20-godišnjem maksimumu. Razlog tome jeste činjenica da se mnogi ljudi (iz potpuno nerealnih razloga) okreću štednji u dolarima. Zahvaljujući tome američka ekonomija se ove godine dobro održala, uprkos visokoj inflaciji, koja je podržavala nisku nezaposlenost.

Kupovina zlata

Snaga dolara rezultirala je nižom cijenom zlata u drugoj polovini godine za oko 10 odsto u odnosu na ovu valutu, ali je u evrima i jenima zlato poraslo za oko 5, odnosno 10 odsto.

Posmatrajući statistiku u poslednjih 5 godina možemo da zaključimo da je zlato otporno na efekte tzv. „negativnih pokretača“, uključujući i jak dolar. Dok dobro reaguje na „pozitivne pokretače“, kao što su inflacija i geopolitički rizici.

Kupovina zlata u 2023. godini dodatno je podstaknuta očekivanjem visokih kamatnih stopa koje će usporiti rast i izazvati recesiju čak i u jakoj ekonomiji poput SAD. Jedna od posljedica toga jeste pad dolara i rast cijene zlata.

Inflacija i kamatne stope

Postoji opšte uvjerenje da cijena zlata obično raste kada kamatne stope padaju i obrnuto. Međutim, neki istorijski podaci pokazuju da to nije uvijek tačno. Sa druge strane, porast inflacije, dovodi često do povećanja cijene zlata.

S obzirom da je 2022. godinu obilježila visoka inflacija centralne banke već su povećale stope kako bi pokušale da smanje inflaciju, ali sa ograničenim uticajem do sada. Zbog toga će kupovina zlata zavisiti od centralnih banaka. Ako stope nastave da rastu, a inflacija se smanji, to bi moglo dodatno da smanji cijenu zlata. Međutim, ako inflacija ostane ukorijenjena, to bi ipak trebalo da nadoknadi uticaj visokih kamatnih stopa.

Geopolitika

Svijet je u 2022. doživeo jedan od najvećih geopolitičkih šokova modernog vremena. Sankcije uvedene Rusiji dodatno su opteretile globalnu ekonomiju, a posebno su dovele do skoka cijena gasa. Suočene sa time i ekonomski jake zemlje morale su da uvedu racionalnu potrošnju energije, što će dodatno oštetiti industrijsku proizvodnju.

Invazija Rusije na Ukrajinu bila je veliki pokretač cijene zlata i nesumnjivo će imati ključni uticaj na nju i u 2023.

Kupovina zlata

Ukoliko ste odlučili da kupite investiciono zlato u Crnoj Gori Insignitus GOLD d.o.o. vam u tome može pomoći.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions

Main Menu